Over Gouda bij Kaarslicht

Jaarlijks wordt in de maand december het culturele evenement Gouda bij Kaarslicht in de stad Gouda georganiseerd, waarbij diverse activiteiten in kerstsfeer worden ondernomen rond het feestelijk aanlichten van de kerstboom. Dit jaar zal het evenement op 15 december worden gehouden.

De  organisatie was  vele jaren in handen van de gemeente Gouda. Mede als gevolg van de groei van het evenement en de strengere veiligheidsmaatregelen is in 2009 Stichting Gouda bij Kaarslicht opgericht. Deze Stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en programmering van dit evenement. Deze stichting wordt gevormd door club van 18 enthousiaste vrijwilligers.

Op de dag zelf wordt de organisatie nog aangevuld met vrijwilligers die meehelpen met de logistiek op de dag zelf. Gastvrouwen, verkeersregelaars, etc.

Compilatie foto
Gouda kaarsen

Geschiedenis en tradities

Gouda bij Kaarslicht ontstond 65 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo. Croda, de latere opvolger van Gouda-Apollo, zit tegenwoordig op dezelfde plek waar vroeger kaarsen van de lopende band kwamen. Een deel van Gouda-Apollo is in het verleden overgenomen door Bolsius / Gouda Kaars. En nog ieder jaar staan er Gouda Kaarsen achter de ramen van het stadhuis.

Kongsberg, de Noorse zusterstad, schenkt al deze jaren de grote kerstboom op de Markt. Al in november wordt de Goudse kerstboom omgehakt in de bossen rond Kongsberg. De boom gaat per schip naar Nederland en wordt daarna op een dieplader vanuit de haven van Rotterdam naar Gouda vervoerd. Enkele dagen voor Gouda bij Kaarslicht wordt de boom op de Markt geplaatst en volgehangen met kerstverlichting en – versiering. Benieuwd naar de verdere geschiedenis van Gouda bij Kaarslicht?

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kunnen we Gouda bij Kaarslicht niet organiseren. Het gehele jaar is een kleine club bezig om de dag te organiseren en op de dag zelf zijn er vele vrijwilligers nodig om de dag goed te laten verlopen van gastvrouwen die de bezoekers de weg wijzen, als verkeersregelaars en kaarsenaanstekers etc.
Lijkt het je leuk om je steentje hieraan bij te dragen? Via ons contactformulier kunt u uw hulp aanbieden

Kappen van de boom