Gouda bij Kaarslicht
De traditie

Gouda bij Kaarslicht ontstond 65 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo. Croda, de latere opvolger van Gouda-Apollo, zit tegenwoordig op dezelfde plek waar vroeger kaarsen van de lopende band kwamen. Een deel van Gouda-Apollo is in het verleden overgenomen door Bolsius / Gouda Kaars, de huidige hoofdsponsor van Gouda bij Kaarslicht! En nog ieder jaar schenkt Gouda Kaars de stad alle kaarsen voor dit lichtfeest.

Kongsberg, de Noorse zusterstad, schenkt al deze jaren de grote kerstboom op de Markt. Al in november wordt de Goudse kerstboom omgehakt in de bossen rond Kongsberg. De boom gaat per schip naar Nederland en wordt daarna op een dieplader vanuit de haven van Rotterdam naar Gouda vervoerd. Enkele dagen voor Gouda bij Kaarslicht wordt de boom op de Markt geplaatst en volgehangen met kerstverlichting en - versiering. Benieuwd naar de verdere geschiedenis van Gouda bij Kaarslicht? Scroll gerust verder naar beneden.

In 2020 geen ceremonie en viering van Gouda bij Kaarslicht op de Markt. Voor informatie over het alternatieve programma, volg de (social) media.

2019

De boom arriveert, zoals ieder jaar, per dieplader uit de Rotterdamse haven, heel vroeg in de ochtend

De maandag voor Kaarslicht arriveert de boom. Dezelfde dag wordt hij op zijn plek gezet (3 meter onder de grond, de rest erboven) en begint het versieren. Met een kleine ceremonie hangt het kindercollege van kinderburgemeester en kinderwethouders de eerste versiering in de boom. Daaromheen zingt het Casikoor kerstliedjes om de boom als het ware te begroeten.

Voorheen maakte Cyclus dit af en dit jaar wordt het versieren voor het eerst door de nieuwe aannemer van Doorn gedaan. Met een hoogwerker van de firma Nederhof worden piek, lichtjes en ballen in de boom gehangen om hem zo mooi mogelijk te maken voor de ceremonie van vrijdag.2016

Dit jaar werd de boom versierd door de inwoners van Gouda.

Terwijl de nieuwe versiering al wel besteld was, was deze nog niet gearriveerd. Een kale boom kan natuurlijk niet, daarom werd aan de inwoners gevraagd om zelf ornamenten te maken, kopen, bedenken en deze op een aantal dagen voor Gouda bij Kaarslicht in de boom te komen hangen.

2014

Vidar Lande neemt afscheid en telt voor de laatste keer af

Vidar Lande, de burgemeester van onze Noorse zusterstad Kongsberg, heeft jaren lang de enorme kerstboom op de Markt aangestoken. De kerstboom is een geschenk van de stad Kongsberg aan Gouda.

2013

Van dinsdag naar vrijdag

Gouda bij Kaarslicht van dinsdag naar vrijdag 13 december.

2011

Gouda bij Kaarslicht een eigen website

Het evenement Gouda bij Kaarslicht krijgt zijn eigen website.

2010

Bezoek Kongsberg

Delegatie van de gemeente en de stichting Gouda bij Kaarslicht is aanwezig bij het kappen van de 55e kerstboom.

2007

Glazen kerstboom

Een ontwerp van Vincent van Vuren. Deze glazen boom krijgt een plaatsje in de Goudse singel. Burgemeester Cornelis laat de boom trots aan zijn Noorse collega zien en vertelt hem dat Gouda de boom schenkt aan Kongsberg. De boom wordt daar op een rots in de rivier die door de stad stroomt, opnieuw opgebouwd en staat daar nog steeds.

2006

Kerstboom verwerkt tot kunst

Een beeld uit de kerstboom van 2006. Voorheen werd de kerstboom versnipperd en verwerkt in tuinpaden, maar in 2006 kreeg de Goudse kunstenaar Jan Mostert de kerstboom van dat jaar aangeleverd in 8 stukken van twee meter. Hij maakt hieruit een houtsculptuur met middenin een kleuter in een kinderstoel op hoge poten. Hij zit klem in zijn stoel want hij heeft zijn buikje rondgegeten met de lekkernijen die op de palen om hem heen net binnen zijn bereik waren. De stam is opengebarsten en daarvan maakt Jan Mostert gebruik om de binnenkant te laten zien. Hij noemde het beeld Licht Mis. De titel verwijst naar het missen van licht en het feit dat het met het ventje licht mis is. Verder verwijst het naar een Keltisch feest, Imbolic, dat in de buik betekent. Op de foto van Pim Mul uit de Weekkrant Goudse Post van 5 december 2007 is Jan Mostert in de Stadsgalerie aan het werk aan zijn beeld.

2005

Gouden jubileum, 50 jaar Kaarsjesavond. Koningin Beatrix is de belangrijkste gast.

De koningin nam het eerste exemplaar van het boekje "Heeft u nog lucifers?" in ontvangst, waarin Ton Sevenhoven de geschiedenis van 50 jaar Kaarsjesavond in Gouda beschrijft. Verder zong zij enthousiast mee bij de samenzang.

2004

Kunstlicht

Na Kaarsjesavond gaat Gouda bij Kunstlicht van start.

2001

Veiligheid

Na Enschede en Volendam ook in Gouda strengere veiligheidseisen. De fakkels worden vervangen door stormlantaarns.

2000

Kerstboom mishandeld

Een godsdienstfanaat gaat de kerstboom te lijf. Medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst lappen de boom weer op. Dit jaar is Gouda bij Kaarslicht voor het eerst op internet te zien.

1998

De boom van dit jaar is in 1952 gepland

De boom van dit jaar is in 1952 gepland, het jaar waarin de vriendschap tussen Gouda en Kongsberg begon.

1996

Actievoerders

Tijdens Kaarsjesavond wordt de rust verstoord door actievoerders van een dierenbeschermingsorganisatie.

1993

Sfeerverlichting

De stichting 'Gouda Floreert' zorgt voor de sfeerverlichting. Ook de platanen op de Markt worden nu verlicht.

1988

40.000 bezoekers op kaarsjesavond

Volgens de Goudsche Courant zouden er 40.000 bezoekers op Kaarsjesavond zijn geweest.

1986

De boom krijgt een nieuwe plaats

De boom krijgt een nieuwe plaats: in het midden van de ster op het plein voor het stadhuis.

1985

Conflict over winkelsluiting

Conflict met winkeliers over winkelsluiting op Kaarsjesavond. Sindsdien zijn op en rond de Markt de winkels gesloten tijdens de plechtigheid rond de boom. Overal is electrisch licht gedoofd.

1984

Gouda bij Kaarslicht groeit

Extra sfeerverlichting op de Markt. Kerstmarkt met 35 kraampjes.

1980

25 jaar Kaarsjesavond

De nieuwe koningin Beatrix is met haar gezin aanwezig.

1975

Noorse initiatiefnemer Guttorm Friis wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het is ijzig koud, de muziekinstrumenten bevriezen. De boom heeft de recordlengte van 20 meter.

1974

Koninklijke Kaarsenfabriek Gouda-Apollo belooft voortaan kaarsen te leveren.

Het opheffen van de Goudse winkeliersvereniging zorgde voor een probleem. Zij zorgde altijd voor de kaarsen. De Koninklijke Kaarsenfabriek Gouda-Apollo belooft voortaan de kaarsen te leveren. Ondertussen is de productie van kaarsen overgenomen door Bolsius. De productie werd verplaatst naar Waddinxveen en later naar Schijndel. Nu worden de kaarsen in Polen gemaakt. Maar nog elk jaar stelt Gouda Kaarsen 1500 kaarsen voor het stadhuis en 6000 kaarsen voor de huizen aan de Markt en de directe omgeving beschikbaar.

1973

Oliecrisis

Vanwege de oliecrisis geen vertegenwoordigers uit Gouda's zusterstad Gloucester

1972

Gouda 700 jaar

Kaarsjesavond wordt extra feestelijk gevierd met een keur aan officiële gasten.

1971

Nu ook promenadeconcert in de St. Jan

Vanaf dit jaar ook promenadeconcert in de St. Jan

1968

Kaarsjesavond in rouw

Kaarsjesavond in rouw. Kort daarvoor is burgemeester Van Reenen overleden

1966

Vandalisme

Vandalen vernielen de versiering van de boom tijdens oud en nieuw. Schade fl. 600. De boom wordt geschonken aan de polsstokvereniging in Vlist. Zij maken er een polsstok van.

1965

10 jaar Kaarsjesavond

Het priksnoer van de lampjes is verteerd en wordt vervangen. Stichting Hart van Holland vraagt winkeliers een bijdrage ivm jaarlijkse tekorten.

1962

Verlichting wordt gedoofd

B&W verzoeken de bewoners en winkels op de Markt de electrische verlichting te doven.

1960

Nieuwe verlichting in de kerstboom.

Via grote advertenties wordt het publiek gewezen op de viering tussen 10.000 kaarsjes.

1958

De Goudse Kaarsenfabriek bestaat 100 jaar

Op donderdag 22 mei branden er voor het eerst kaarsen achter de ramen van het stadhuis. Burgemeester James maakte zich zorgen over het brandgevaar in het pas gerestaureerde stadhuis, maar de bode verzekert hem dat hij er alles aan zal doen om brand te voorkomen. Een groep Goudse ondernemers en notabelen bedenken dat het in het kader van Gouda-promotie een goed idee zou zijn om dit element toe te voegen aan de ontsteking van de lichtjes in de kerstboom. Het wordt direct uitgebreid met kaarsen achter de ramen van de winkelpanden op de Markt.

1956

12 december: de eerste boom uit Kongsberg op de Markt.

De Goudse wethouder Harry Hagedorn verwijst in een brief naar de prettige ontvangst in 1952 in Gouda en vraagt of Kongsberg ons niet een boom kan schenken. De brief bereikt de Noorse collega van Hagedorn, Guttorm Friis, die persoonlijk een boom uitzoekt die vervolgens per schip naar Nederland wordt vervoerd. Enkele honderden bezoekers wonen de ontsteking van de lichtjes bij in aanwezigheid van de Noorse consul en vice-consul.

1952

Begin relatie met Kongsberg

Het Byorkester uit Kongsberg neemt hier deel aan een muziekconcours en wordt vriendelijk onthaald in Gouda.

Wilt u een indruk van hoe het vroeger was bij Gouda bij Kaarslicht? Klik dan hier »

Wilt u voordelig met de bus?

Woont u in een omliggende gemeente? Arriva heeft een mooie aanbieding voor u!
Lees verder »

Gouda, stad van...

Bekijk hier de Goudse winterkrant 2021!
Lees verder »